Skip to content

Awa, Habag… Diwa ng Pasko ng OLPH BEC

Pasko na naman, mga kaparokya! Halina at sama-sama nating ipadama ang diwa ng Pasko sa pamamagitan ng pagbibigay handog sa ating mga kapus-palad na kapatid kay Kristo. Ang Diyos ay Diyos ng Pag-ibig, Pag-asa, Kapayapaan at Pagtanggap. Nawa’y sa pamamagitan ng proyektong ito ay madama ng mga taong mabibiyayaan nito ang tunay na presensya ng Diyos sa kanilang mga tahanan sa paggunita ng Dakilang Kapanganakan ng ating Panginoong Hesukristo. Buong pusong nagpapasalamat po kami sa lahat ng tumugon o bumili na ng mga Noche Buena package. Sa kasalukuyan, mayroon na po tayong 210 families na makatatanggap ng inyong pamasko. Maari pa rin po kayong bumili ng mga Noche Buena packages sa mesa sa may pintuan ng simbahan hanggang sa Disyembre 21.


It’s Christmas again, dear parishioners! Let us come together and express the spirit of Christmas by giving gifts to our less fortunate brothers and sisters in Christ. God is a God of Love, Hope, Peace, and Acceptance. May this project help the beneficiaries feel the true presence of God in their homes as we commemorate the birth of our Lord Jesus Christ. We are wholeheartedly grateful to everyone who has responded or already purchased Noche Buena packages. Currently, we have 210 families who will receive your Christmas gifts. You can still buy Noche Buena packages at the table near the church door until December 21.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *