Skip to content

Simbang Gabi at Simba sa Gabi

We will have Simba sa Gabi at 7:30 in the evening from December 15 to 23 and Simbang Gabi at 4:00 and 5:30 in the morning from December 16 to 24. There will be no regular morning mass at 7:00 am, Monday to Saturday and 6:00 am mass on Sunday as well as no 6:00 pm anticipated mass on Saturday during the 9-day novena.


Magkakaroon tayo ng Simba sa Gabi sa ganap na 7:30 ng gabi mula Disyembre 15 hanggang 23 at Simbang Gabi sa mga oras na 4:00 at 5:30 ng umaga mula Disyembre 16 hanggang 24. Walang regular na umagang misa sa ganap na 7:00 ng umaga, Lunes hanggang Sabado at misa ng 6:00 ng umaga tuwing Linggo, pati na rin walang 6:00 ng gabi na anticipadong misa tuwing Sabado sa loob ng 9-araw na nobena.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *