Skip to content

First Communion May 2024

18 May 2024

May mga seminars, recollection at confession na kailangang daluhan ng mga magulang at communicants simula April 13.

Magparehistro po sa opisina ng parokya dala ang copy ng birth certificate at original latest copy ng baptismal certificate ng bata.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *